ARGroup Aleš Ruda

Služby

 • Koncepce
  • identifikace požadavků a cílů,
  • odhad funkčnosti, rozsahu systému, zdrojů nutných k řešení, čímž je míněno finance, personál, SW, HW a podobně,
  • časový plán projektu,
 • Analýza
  • detailní popis všech procesů, případů použití, entity a vztahů v systém,
  • vypracování grafického rozhraní systému,
  • upřesnění finančních a časových zdrojů.       
 • Návrh
  • logický a fyzický model aplikace,
  • popis testování aplikace,
  • popis nasazení
 • Implementace
  • databázové objekty, procedury, joby (MS SQL, Oracle, MySQL),
  • objekty a procesy systému (.NET C#),
  • uživatelské rozhraní (WPF, Webové aplikace ASP.NET, Windows forms .NET),
  • automatizované testy kódu.
 • Testování
  • funkční, akceptační a regresní testování,
  • manuální a automatizované testy.
 • Další
  • zavádění systému,
  • zkušební provoz,
  • rutinní provoz a údržba,
  • reengineering.