ARGroup Aleš Ruda

OMS

Order Management System umožňuje Komerční bance snížení nákladů na správu sytému a IT podporu o 60%

Komerční banka nahradila dávkově propojené aplikace pro podporu investičního bankovnictví systémem založeným na technologii Microsoft .NET. Získává tak novou zjednodušenou architekturu, snadnou správu, intuitivní ovládání a možnost rozšíření o nové produkty a funkčnosti. 

Situace

V Komerční bance, a.s. (dále jen KB) byly pro podporu obchodních činností v oblasti Investičního bankovnictví užívány tři poměrně různorodé aplikace od různých dodavatelů, pracující s různými databázemi a s rozdílnou architekturou.

Na pobočkách KB to byla aplikace vlastní provenience pracující s lokálními pobočkovými Oracle databázemi pod operačním systémem Windows. Pracovníci poboček pořizovali pokyny klientů k obchodování s cennými papíry na sekundárních trzích a s podílovými listy Investiční kapitálové společnosti KB (dále jen IKS).

Pokyny byly dávkově elektronicky předávány do centrály KB (dále jen CKB) po datové síti KB. V CKB je přijímala a zpracovávala centrálová aplikace rovněž vlastní KB provenience, pracující pod operačním systémem Windows, v prostředí aplikace Microsoft Access. Tato aplikace rozdělovala pokyny podle jejich typu a předávala je k dalšímu zpracování. Obdobným způsobem zajišťovala i zpětnou distribuci výsledků pokynů na pobočky KB. Pro evidenci a správu portfolia aktiv klientů užívala KB aplikaci Uptix britské provenience pracující na platformě Informix, pod operačním systémem HP-Unix.

Architektura takového systému byla poměrně složitá a nepřehledná, aplikace mezi sebou komunikovaly dávkově pomocí souborů rozhraní. 

Obchodní cíle

 • Zachovat v celé šíři potřebné obchodní funkčnosti stávajících aplikací
  • pokyny na obchodování na Burze cenných papírů Praha
  • transakce s podílovými listy IKS
  • pokyny na odkup cenných papírů za pevnou cenu
  • změna, zrušení, realizace a vypořádání pokynu
  • založení, změna, zrušení smluv
  • informace o stavu portfolia
 • Realizovat drobná rozšíření funkčností, požadovaná obchodními útvary
 • Využít centralizované datové základny o klientech KB
 • Zjednodušit architekturu systému, umožnit on-line komunikaci CKB s pobočkami
 • Centralizovat a sjednotit datovou základnu aplikace
 • Zjednodušit, a tím zlevnit podporu systému díky použití tenkého klienta na pobočkách
 • Zvýšit bezpečnost systému pomocí autentikace a autorizace uživatelů do systému formou uživatelských certifikátů

Řešení

Cíl z hlediska IT byl jednoznačný: jednotná technologie a platforma pro celý průběh zadávání, centralizace a vyřizování pokynů klientů na pobočkách KB a komunikace s obchodním systémem. Zároveň zjednodušení a minimalizace potřebné podpory IT odborníků v síti poboček. Znamenalo to požadavek na vývoj systému s tenkým klientem, centralizovanou databází a se zabezpečeným uživatelským přístupem formou autentizace pomocí certifikátů.

Komerční banka vyhlásila na vývoj systému OMS výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost EMPIRE, s.r.o. se svým řešením založeným na Microsoft .NET technologiích. OMS je první aplikace v KB vytvořená v prostředí .NET, z toho vyplynul požadavek vytvořit v rámci projektu OMS vícenásobně použitelné modulární jádro pro potřeby dalších .NET aplikací v KB.

Standardní funkce, které se budou opakovat i v dalších aplikacích, jsou obsaženy v jádru (Core modules). Tyto moduly budou použitelné pro všechny další aplikace založené na stejné .NET technologii (administrace aplikace, správa uživatelů a jejich práv, přístupy k DB, tisky, vstupy/výstupy, logování atd.). V rámci projektu OMS byly vytvořeny pouze moduly potřebné pro vlastní projekt OMS. V budoucnosti může dojít k částečnému přepracování některých modulů, aby modulární jádro mohlo být propojeno s J2EE aplikacemi v bance.

Aplikace OMS byla nasazena do plného produkčního provozu k 23.8.2004 a ihned po nasazení byla využívaná všemi pobočkami KB.

Harmonogram prací

Etapa Termín
zahájení prací říjen 2003
dodávka buildu 1 únor 2004
dodávka buildu 2 květen 2004
testovací provoz červen, červenec 2004
zahájení produkčního provozu srpen 2004

 

Přínosy

 • nová architektura s tenkým klientem na pobočkách a centrální databáze umožňují snížení nákladů na správu sytému a IT podporu cca o 60%
 • není nutná žádná instalace na klientských PC
 • úspora poplatků za licence a podporu aplikace Uptix pro evidenci a správu portfolia aktiv (cca 4 miliony Kč ročně)
 • možnost rozšíření aplikace o nové funkčnosti (např. primární rozprodej emisí cenných papírů, podávání obchodních pokynů na zahraniční trhy atd.)
 • použití uživatelských certifikátů pro autentikaci a autorizaci zvyšuje bezpečnost aplikace na úroveň současného standardu KB
 • on-line funkce umožňující zobrazení a tisk aktuálních použitelných zůstatků, stavů portfolia a transakční historie

Produkty a technologie

Technologie společnosti Microsoft

 • NET Framework 1.1
 • Windows Server 2003
 • Visual Studio .NET 2003
 • Internet Explorer 6.0

Technologie třetích stran

 • Oracle 8.0

 

Článek je převzat z webu MS ČR.
Původní URL: http://www.microsoft.com/cze/casestudies/KB_NET.mspx

 

CS_KB_NET.pdf (146,42 kb)