ARGroup Aleš Ruda

Dlužní pohledávky

Na počátku roku 2007 jsem získal zakázku od polečnosti zabívající se vymáháním pohledávek. Společnost používala vlastní SW vytvořený v MS Access. Postupem času přestalo toto řešení postačovat a vedení společnosti se rozhodlo investovat do nového řešení.

Byla provedena analýza požadavků a potřeb, popsány procesy, identifikovány přednosti a nedostatky stávajícího řešení. Byla navržena nová řešení spočívající nejen ve vytvoření specializovaného SW, ale také v přizpůsobení IT infrastruktury. Vlastní analýza trvala 3 měsíce a po ní následovala 8 měsíční fáze vývoje SW a testování. Poslední fází byla transformace dat do nových struktur, školení obsluhy, nasazení systému a asistence v počátku jeho provozu.

IS je zaměřen na hromadné zpracování typových kauz a řešení celého cyklu vymáhání pohledávky od zavedení do systému ričně či importem, přes výzvu k úhradě, mimosoudní inkaso, žalobu, platební rozkaz soudu, návrh na exekuci, exekuční nařízení soudu a realizaci exekuce. Součástí je samozřejmě správa dokumentů, elektronická komunikace se soudy, bankami a věřiteli, evidence dohodnutých splátek a realizovaných plateb. Kruciálním přínosem IS je automatizace procesů. Což snižuje náklady a chybovost. Příkladem může být scanovaní dokumentů včetně automatického přiřazení kauze na základě číselného či čárového kódu v dokumentu, nebožalování kauz na základě expertních pravidel.

 

Ukázky obrazovek