ARGroup Aleš Ruda

CV

Jméno:

Ing. Aleš Ruda

Kontakt:
Ing. Aleš Ruda DIČ: CZ7403200079
nám. Míru 18 IČ: 74417819
120 00, Praha 2    
 
mobil: 775 70 70 76 skype: ales.ruda
email: ar zavinač email.cz www: www.argroup.cz
Rok narození:

1974

Rodinný stav:

Ženatý, dvě děti

Vzdělání:

ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha 6
Trvání: 1992-1998
Obor: Technická kybernetika


Ing.
27.6.1998 Závěrečná státní zkouška
Diplomová práce – Logický analyzátor


Bc.
13.11.1996 První státní zkouška
Bakalářská práce – Řízení robotu s FPGA XC4003


Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2
Trvání: 1988-1992
Obor: Automatizační technika

Odborná praxe:

OSVČ
Trvání: 3.2007-
Vývoj SW, konzultace


Empire, s.r.o
Trvání: 1998-3.2007
Produktový manager, Projektový manager, Vedoucí vývojového týmu, Analytik, Programátor


Unicorn – Vigour, s.r.o.
Trvání: 1995–1998
Programátor, Vedoucí projektu IS podpisových vzorů ČS, a.s.

Odborná kvalifikace:

Windows XP/Vista/7, 2k3/2k8 server, mobile

Microsoft Office, PDF

C#, C/C++, Basic, Pascal, Assembler (x86, 51, PIC, BlackFin)

PowerBuilder, VS.NET 2003/2005/2008/2010

MS SQL 2000/2005/2008, ORACLE 8.1.7/9/10g, MySql, RDB

ADO, OLE, XML, Win API, PKCS, LDAP, DTS, .NET, Compact Framework, Crystal Reports, MS Reporting Services, WS, UML, WPF, SilverLight, Design Petterns

TFS, BPWin, ERWin, PowerDesigner, Rational Rose, Enterprise Architect

Realizované projekty:

IS+WEB - webová prezentace, e-shop, rezervační system, dárkové poukazy + administrační aplikace.

Trvání: 10.2010–8.2011

Technologie: MS SQL, .NET 4.0, ASP.NET


SFM - analýza informačního systému pro plánování, řízení a sledování prodeje, nákupu a výroby v nadnárodním komplexu cementáren.

Trvání: 4.2010–10.2010

Technologie: UML, SketchFlow, MS Word


IS pro kytary.cz - analýza a vývoj nového EShop řešení a interního informačního systému zajišťujícího správu katalogu, zákazníků, objednávek a skladů včetně jejich optimalizace, expedici zakázek, sledování finančních toků a komunikace s klienty, reklamační řízení, objednávání zboží u dodavatelů, statistiky a managerské reporty.

Trvání: 3.2007–

Technologie: .NET 3.5, ASP.NET, WinForms, MySql, PDA


Dlužní pohledávky - analýza a vývoj IS pro evidenci dlužníků a pohledávek za nimi. IS je zaměřen na hromadné zpracování typových kauz a řešení celého cyklu vymáhání pohledávky od zavedení do systému, přes výzvu k úhradě, mimosoudní inkaso, žalobu, platební rozkaz soudu, návrh na exekuci, exekuční nařízení soudu a realizaci exekuce. Součástí je samozřejmě správa dokumentů, elektronická komunikace se soudy, bankami a věřiteli, evidence dohodnutých splátek a realizovaných plateb. Kruciálním přínosem IS je automatizace procesů. Což snižuje náklady a chybovost. Příkladem může být scanovaní dokumentů včetně automatického přiřazení kauze na základě číselného či čárového kódu v dokumentu, nebo žalování kauz na základě expertních pravidel.

Trvání: 3.2007–

Technologie: .NET 4, WPF/WinForms, SQL Server 2005, SSRS, PDA


Konzultace - průběžné konzultace pro společnosti Patria Direct, Capgenimi a MHB Group.


Starší projekty realizované v rámci zaměstnaneckého poměru

CA - SW pro zajištění informační povinnosti spojené se službou custody.

IB.NET - internetové bankovnictví ČSOB/PS.

OMS - SW pro podporu obchodování s CP.

EIS - modulární SW pro evidenci majetku.

CRÚ - SW pro realizaci povinného výkaznictví bank pro ČNB.

CC CNB - SW pro přenos clearingových dat mezi bankou a ČNB.

ETI Extract - implementace ETL, integrace majetkových databází, reporting.

Datový archiv REUTERS - archivace dat poskytovaných REUTERS.

Úschova a uložení LCP - evidence listinných cenných papírů.

IS pro firmu OB Invest - SW pro strávu účtů cenných papírů.

IS podpisové vzory ČS, a.s. - agenda podpisových vzorů k účtům.

Videopůjčovna - SW pro videopůjčovny.

Sklad - SW pro prodejny audio a video nosičů

Školení a certifikace:

Developing security enhanced web application

MOC 2734 – update databázových znalostí na MS SQL 2005

Profesionání konzultant - komunikace, prezentace, jednání

MOC 3201 – vývoj asp.net 2.0 webových aplikací

UML – Ilja Kravál

ETI extract

Jazykové znalosti:

AJ-pasivně

Záliby:

Robotika, modely letadel, aut a lodí, elektronika-bastlení, paragliding, film.